Norhand Industri sertifisert

Norhand Industri er no sertifisert i tråd med miljøstyringssystemet NS-EN ISO 14001:2004 og kvalitetsstyringssystemet ISO 9001:2008.

Sertifiseringene er gjort av både den internasjonale sertifiseringsorganisasjonen IQNet og norske Nemko. Det er strenge krav i disse sertifseringsordningene og organisasjonen vår har stått kraftig på for å fylle krava. Kunder, både i Noreg og internasjonalt, i aukande grad krev desse sertifikata, og at dei difor kan gi auka marknadstilgang for Norhand Industri. Dei tyder óg ekstra tryggleik for oss i det daglege arbeidet i Norhand Industri. 

Norhand Industri AS, Steinsdalsvegen 104, 5600 Norheimsund, Fax 56 55 04 14 Tlf. 56 55 04 04